Виртуальная приёмная

Звук

Шрифт

A

A

A

г. Беруний

STATISTIK MA’LUMOT

15-09-2023 | 11:59

99

2023-yilning 1-avgust holatiga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Beruniy tumanida axborot va aloqa sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarning mablag’i 34 437.4 mln.so`mni tashkil etib, o`sish su`rati 120.8% ga yetgan.                                                                         👉Beruniy tumani hokimligi Axborot xizmati