STATISTIK MA’LUMOT

13-09-2023 | 11:36

107

2023-yilning yanvar-iyul oylarida Qoraqalpog‘iston Respublikasi Beruniy tumanida jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 207 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

Qurilish ishlari 2022-yilning mos davri yanvar-iyul oylariga nisbatan 97 % o’sishni tashkil etadi.