STATISTIK MA’LUMOT

09-09-2023 | 10:20

88

2023- yil 1- avgust holatiga Qoraqalpog‘iston Respublikasi Beruniy tumanida savdo sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan tijorat korxonalari soni 104 164 tani tashkil etib, 2022- yil 1- avgust holatiga nisbatan, o‘sish sur’ati 105,1% tashkil etgan. Shundan, faoliyat ko‘rsatayotgan yirik korxonalar soni 4 tani, kichik korxona va mikrofirmalar soni 681 tani tashkil qildi.