STATISTIK MA’LUMOT

15-09-2023 | 11:58

74

2023 yil Qoraqalpog‘iston Respublikasi Beruniy tumanida Transport xizmatini ko’rsatish 55 813 mln.so`mni tashkil etib, o`sish su`rati 110.4% ni tashkil qiladi.                                                        👉Beruniy tumani hokimligi Axborot xizmati