Qoraqalpog`iston Respublikasi Beruniy tumanida 2022 yilning yanvar-iyun holatiga

06-09-2022 | 17:25

407

Beruniy tumani tashqi savdo aylanmasi 2022 yilning yanvar-iyunida
13,1 mln. AQSh dollarni, jumladan eksport  7,1 mln. AQSh dollarni, import
6,0 mln. AQSh dollarni, shuningdek tashqi savdo saldosi  1,1  mln. AQSh dollarni tashkil etdi